Bliżej Polski


Dostępne w internecie obcojęzyczne materiały edukacyjne związane z kulturą i historią Polski ułatwiają wiele zadań – można je wykorzystać przygotowując się do spotkań i wymian międzynarodowych; uczniowie mogą skorzystać z nich, aby przygotować prezentację lub rozprawkę na temat kultury swojego kraju w obcym języku; są niezwykle cenne dla uczniów i studentów poza granicami naszego kraju, środowisk polonijnych, a także uczniów i studentów, którzy przyjechali do Polski z innych krajów.

Poniżej opisujemy kilka szczególnie interesujących źródeł wiedzy o polskiej kulturze i historii dostępnych online. Wszystkie przedstawione niżej zasoby cyfrowe są dostępne w całości w języku angielskim, niektóre dodatkowo także w innych językach obcych.

Portale multimedialne

Where is Poland?

whereispoland.com

Where is Poland? – czyli „Gdzie jest Polska?” – to nowoczesny, rozbudowany portal prezentujący różne aspekty polskiej kultury na tle epoki zaborów i starań zmierzających do odzyskania niepodległości. Portal został przygotowany z dużą dbałością o szczegóły oraz o wygodę użytkownika; można go czytać i oglądać na komputerze, tablecie lub smartfonie.

Podtytuł prezentacji to „Historia Polski pod zaborami, widzianej oczami cudzoziemca”. Narracja prowadzi przez 9 rozdziałów, pomiędzy którymi możemy się poruszać po osi czasu. Kolejne rozdziały zatytułowano Where is Poland? (Gdzie jest Polska?), A Nation without a State – (Naród bez państwa), Literature and Censorship (Literatura i cenzura), Poland outside of Poland, (Polska poza Polską), The Ambassadors (Ambasadorowie), Women and Emancipation, (Kobiety i ich emancypacja), Who is Polish? (kto jest Polakiem?), Poland Imagined (Polska wyobrażona), The Road to Independence (Droga do niepodległości).

Każdy z rozdziałów zawiera zdjęcia, krótkie filmy i animacje, fragmenty dźwiękowe oraz elementy interaktywne – możemy na przykład wcielić się w celników konfiskujących na granicy zabronione książki, a także, między innymi:

  • Przeglądać widokówki Warszawy i Poznania z okresu zaborów i zlokalizować je na mapie,
  • Ćwiczyć używanie języka ezopowego dobierając ezopowe wyrażenia do ich ukrytych znaczeń,
  • Obejrzeć rękopis i przekonać się, które słowa zostały wykreślone przez cenzurę,
  • Zaprojektować plakat wspierający walkę sufrażystek o prawo głosu,
  • Zobaczyć na mapie emigracyjne szlaki wybitnych artystów i dzieł, które stworzyli z dala od kraju,
  • Na innej mapie – prześledzić miejsca, w których na Syberii pracowali wybitni polscy naukowcy.
Zrzut ekranu z fragmentu rozdziału w portalu Where is Poland

Wyobraź sobie kraj w samym sercu Europy … gdzie każda podróż za granicę wymaga pozwolenia władz … gdzie rządowi cenzorzy dokładnie badają nawet książki kucharskie … gdzie ludzie nie mogą publicznie mówić w swoim ojczystym języku … gdzie pracownicy nie mają praw … gdzie kobiety nie mają prawa głosu … gdzie w rzeczywistości nie ma żadnych wyborów. Emigranci z tego kraju szturmem zdobywają Paryż i zapełniają pokłady statków zmierzających do Ameryki… Czy to „Czarne Lustro”? Albo „Rok 1984”? Nie! To rok 1885! A my jesteśmy w Polsce.

Culture.pl presents: Where is Poland, Culture.pl

Każdy z poruszanych tematów jest opisany ciekawie i obrazowo. Polska pod zaborami przedstawiona jest z perspektywy duńskiego pisarza, krytyka literatury Georga Brandesa, który kilkakrotnie odwiedzał Polskę, zafascynowany jej kulturą. Pisarz odwiedził między innymi Warszawę, Kraków i Lwów. Popierał sprawę polską na arenie międzynarodowej i w 1888 roku napisał książkę o Polsce zatytułowaną Indtryk fra Polen – wrażenia z Polski (1888).

Multimedialny przewodnik idzie tropem pisarza-podróżnika i przy pomocy ilustracji, animacji i mini-gier prowadzi internatutów przez kolejne aspekty rzeczywistości okresu zaborów, widziane z pewnego dystansu, gdyż Brandes, cudzoziemiec, podziwia kulturę i wolę walki Polaków, ale dostrzega także ich problemy.

Przewodnik prowadzi nas przez ostatnie trzy dekady zaborów. To czas pełen paradoksów: z jednej strony nasila się brutalna polityka rusyfikacji i germanizacji, z drugiej jest to czas niezwykłego rozkwitu polskiej kultury. Wreszcie to czas szybkich zmian: modernizacji, industrializacji i narodzin nowoczesnego polskiego społeczeństwa. Patrząc na ten złożony okres w historii, odwołujemy się do uniwersalnych problemów, które pozostają aktualne dla współczesnego czytelnika: autorytaryzm, nierówności społeczne, konflikty etniczne i doświadczenie emigracji.

Culture.pl presents: Where is Poland, Culture.pl

Podział całości na rozdziały z pewnością przyda się osobom, które chciałyby wykorzystać jego wybrane fragmenty w pracy dydaktycznej. Angażujący charakter prezentacji i obrazowy opis wydarzeń pozwoli uczniom lub studentom korzystać z niego samodzielnie (na przykład w ramach nauki zdalnej lub przygotowań do zajęć). Portal jest dostępny w języku angielskim i rosyjskim.

Jan Karski, Muzeum Historii Polski

karski.muzhp.pl

Wspominany wcześniej portal-pakiet edukacyjny o Janie Karskim został przygotowany przez zespół Muzeum Historii Polski w dwóch wersjach językowych. Jan Karski – The story of Poland’s wartime emissary to wersja anglojęzyczna portalu. Szeroki kontekst narracji na temat życia i działalności Jana Karskiego to rozbudowana narracja, której szerokim tłem jest okupacja niemiecka w Polsce, funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego, problemy życia codziennego podczas wojny i sytuacja ludności żydowskiej.

Scenariusze lekcji (z zakresu historii, języka polskiego, etyki, godziny wychowawczej) zostały również przetłumaczone na język angielski. Materiałom towarzyszy słowniczek pojęć, dostępny zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej, a także słowniczek biograficzny osób wymienionych w tekstach – również w obydwu wersjach językowych.

Pakiet odwołuje się do metody case study – na „wielką” historię patrzymy przez los jednostki i za jego pomocą pokazujemy najważniejsze aspekty rzeczywistości, w której żył i działał Jan Karski. Jego niewątpliwym atutem jest możliwość wykorzystywania materiałów na wielu dziedzinach szeroko pojętej edukacji humanistycznej. Tak przygotowany materiał wpisuje się w założenia nowej podstawy programowej, jak i podstawy dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Portal obrazowo przedstawia realia II wojny światowej w Polsce i misje Jana Karskiego. Dobór materiałów archiwalnych, tekstów, ilustracji i dokumentów tworzy całość, ktora każdemu zapadnie w pamięć.

Żydowska Warszawa, Muzeum Polin

warsze.polin.pl/en/

W serwisie edukacyjnym Żydowska Warszawa na stronach Muzeum POLIN wszystkie trzy rozbudowane multimedialne prezentacje są dostępne zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej – łącznie z komiksowymi narracjami pod tytułem Historie i kreski przedstawiającymi historie z życia dziewięciorga mieszkańców Warszawy pochodzenia żydowskiego – Marka Edelmana, Henryki Wujec, Antoniego Słonimskiego i innych.

Dialogi i kadry opowiadają historię każdej z przedstawionych osób na tle historii przed- i powojennej Polski. Na kadry nałożone są interaktywne punkty, klikając w nie otwieramy okienka z tekstem, zdjęciami i materiałami filmowymi przedstawiające historyczne tło wydarzeń.

W języku angielskim dostępna jest również prezentacja In the footsteps of Janusz Korczak pozwalająca poruszać się po ulicach Warszawy śladami Janusza Korczaka, przedstawiająca życie pedagoga i jego losy podczas okupacji, a także prezentacja Past and Present (Przeszłość i teraźniejszość).


Wystawy online

artsandculture.google.com

W serwisie Google Arts and Culture swoje strony, prezentacje i wybrane zbiory ma wiele muzeów z całego świata (aby przeglądać zbiory muzeów z różnych krajów, można skorzytać z mapy). Spośród instytucji z Polski najwięcej wystaw przygotowało Muzeum Historii Polski – możemy tu obejrzeć 20 wystaw online. Każda z nich to kilkanaście lub więcej plansz zawierających teksty oraz fotografie, mapy i inne materiały archiwalne; każda została w pełni opracowana w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Znajdziemy tu między innymi:

Ponadto w serwisie znajduje się 1000 fotografii z kolekcji Muzeum Historii Polski z opisami w całości w języku angielskim.

Muzeum Narodowe w Krakowie przygotowało 7 prezentacji, z których 3 dotyczą życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Wybrane wystawy MNK online dostępne na platformie Google to:

Platforma Google pozwala także na wirtualne zwiedzanie wybranych sal Muzeum Narodowego w Krakowie przy pomocy Google Street View.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie prezentuje w portalu wystawy poświęcone polskim strojom ludowym:

We Wear Culture | Projekt Google Arts & Culture, Państwowe Muzaeum Etnograficzne w Warszawie, CC BY

Muzeum Powstania Warszawskiego prezentuje w serwisie niecodzienną wystawę Photographs from the Warsaw Rising (Fotografie z Powstania Warszawskiego). Prezentuje ona sylwetki odważnych fotografów, którzy dokumentowali ówczesne wydarzenia. Z tej perspektywy ukazane jest szersze tło historyczne.

Inne interesujące wystawy online w serwisie to między innymi:


Kolekcje muzealne

Cyfrowe MNW/Digital NMW

cyfrowe.mnw.art.pl/en/

Zarówno nawigacja, wyszukiwarka, jak i metadane obiektów oraz opisy poszczególnych dzieł sztuki w portalu Cyfrowe MNW zostały przetłumaczone na język angielski. Na stronie głównej portalu znajdziemy przycisk umożliwiający przełączenie treści na wersję anglojęzyczną. Po wybraniu obiektu z kolekcji cyfrowej, można zobaczyć wybrany obiekt z metadanymi i opisem w całości w języku angielskim. Niektóre materiały dodatkowe – takie jak filmy czy karty pracy – są dostępne jedynie w języku polskim. Portal jest cały czas rozwijany, a zatem jeszcze nie wszystkie polskojęzyczne opisy zostały przetłumaczone. Tam, gdzie brak jeszcze opisu w języku angielskim, tytuł obrazu w katalogu jest wyświetlany w polskiej, oryginalnej wersji.

Dla obiektów, których opisy zostały już przetłumaczone na język angielski, można pobrać kartę obiektu w wersji anglojęzycznej w formacie PDF.

Arkusze edukacyjne w języku angielskim

Na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Warszawie znajdują się wspomniane wcześniej druki edukacyjne – kilkadziesiąt rozbudowanych arkuszy edukacyjnych, bogato ilustrowanych i opracowanych przez kustoszy MNW. Do pobrania są m.in. arkusze:

Wirtualne Muzea Małopolski

muzea.malopolska.pl/en

Każdemu z ponad tysiąca obiektów znajdujących się w portalu Wirtualne Muzea Małopolski towarzyszy rozbudowany opis w języku polskim oraz angielskim. Pomaga to zrozumieć kontekst kulturowy i historyczny eksponatów takich, jak spinka podhalańska czy wózek z kopalni w Wieliczce. Opisy eksponatów w języku angielskim można pobierać ze strony w kilku formatach. Na język angielski przetłumaczono również kategorie eksponatów, wyszukiwarkę obiektów, listę małopolskich muzeów i metadane obiektów.

Otwarta Zachęta

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki organizuje wiele wystaw czasowych, w których biorą udział zarówno polscy, jak zagraniczni artyści. Wystawy w tej instytucji łączą tematykę lokalną z problemami globalnymi, wpisując polską sztukę w szerszy kontekst międzynarodowy.

It’s Zachęta for Everyone – To Zachęta dla wszystkich. Wideo prezentuje portal Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Vimeo, CC BY – SA

Serwis Otwarta Zachęta prezentuje dzieła sztuki nowoczesnej i współczesnej, dokumentację fotograficzną wystaw czasowych w Zachęcie, wybrane publikacje, filmy, katalogi wystaw i scenariusze lekcji z zakresu edukacji artystycznej. Nawigacja w serwisie i korzystanie z wyszukiwarki możliwe jest w języku polskim oraz angielskim. Kolekcję Zachęty można przeglądać według kategorii takich, jak typ obiektu (tekst, obraz, wideo, fotografia i inne) czy docelowi odbiorcy (dzieci, dorośli, nauczyciele). Dzięki kategorii „licencja” można również znaleźć w serwisie obiekty, które zostały udostępnione na wolnych licencjach. Opisy obiektów są dostępne w języku angielskim.

Inne kolekcje muzealne

Anglojęzyczne opisy wybranych eksponatów można znaleźć w portalach kilkunastu muzeów z całego kraju, między innymi Muzeum Narodowego w Krakowie (nawigacja, wyszukiwarka, opisy kolekcji tematycznych, metadane oraz opisy wybranych eksponatów są dostępne w wersji anjlojęzycznej) oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (w języku angielskim dostępny jest krótki opis każdego dzieła sztuki).


Artykuły

Portal culture.pl

Culture.pl

Culture.pl to regularnie aktualizowany serwis poświęcony kulturze polskiej. Celem twórców serwisu było promowanie twórczości polskich artystów za granicą, a także edukacja polskich odbiorców. Artykuły i teksty pisane są przez specjalistów – badaczy, historyków sztuki, krytyków – ale skierowane do szerokiej publiczności i napisane angażującym, ciekawym językiem. Teksty publikowane są po polsku, angielsku i rosyjsku. Portal jest podzielony na działy: muzyka, sztuki wizualne, film, teatr, taniec, literatura, komiks, architektura, fotografia, design. Do dyspozycji czytelników jest także indeks twórców i dzieł opisywanych w tekstach – znajdują się w nim zarówno twórcy współcześni, jak najwybitniejsi artyści w historii Polski. Serwis zawiera ponad 40 tysięcy artykułów.

W serwisie znajdziemy artykuły o najnowszych trendach w kulturze, przekrojowe teksty poświęcone polskiej sztuce i literaturze, a także bardzo ciekawe teksty na temat polskich tradycji, zwyczajów i obrzędów, kulinariów, miejscowości czy przysłów. Opiekunem portalu jest Instytut Adama Mickiewicza.

Muzeum Historii Polski

Anglojęzyczna wersja strony internetowej Muzeum Historii Polski zawiera kilkadziesiąt tekstów o historii naszego kraju w języku angielskim. Większość artykułów na stronie – zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej – jest dostępna na wolnej licencji Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach (CC BY-SA).

Science in Poland – Nauka w Polsce

Nauka w Polsce to największy internetowy serwis informacyjny poświęcony polskiej nauce, dostępny w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Głównym celem twórców serwisu jest popularyzacja wiedzy o działaniach i dokonaniach polskich naukowców. Autorami są dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej, a także współpracownicy Fundacji PAP – dziennikarze, psychologowie, biolodzy i inni eksperci. Codziennie publikowane są nowe teksty. Wiele z nich opowiada o najciekawszych badaniach naukowych, w których udział biorą polscy specjaliści, i może być znakomitym uzupełnieniem lekcji biologii, geografii, historii, chemii i fizyki; dodatkowo, artykuły w portalu prezentują zagadnienia z tych dziedzin z perspektywy polskich naukowców. Archiwum serwisu zawiera kilkadziesiąt tysięcy tekstów i materiałów multimedialnych. W serwisie można znaleźć takie artykuły, jak, przykładowo:


Serwis zabytek.pl

Opisywany wcześniej serwis zabytek.pl prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa jest źródłem wiedzy o zabytkach, stanowiskach archeologicznych, obiektach sakralnych, przemysłowych, pomnikach historii z całego kraju oraz obiektach z Listy światowego dziedzictwa UNESCO (ang. World Heritage List) – listy obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego o wyjątkowej powszechnej wartości dla ludzkości.

Anglojęzyczna wersja serwisu pozwala przeglądać i wyszukiwać zabytki w Polsce, korzystać z systemu kategorii, osi czasu i lokalizacji według województw, a także czytać większość wyczerpujących opisów poszczególnych zabytków w języku angielskim.

Dzięki wersji angielskiej wszyscy użytkownicy Internetu mają dostęp do wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym. Funkcjonowanie wersji angielskiej ułatwia orientację w nazewnictwie zabytków w obcym języku, pomaga tworzyć szlaki wycieczek i tras turystycznych lub przygotowanie się do oprowadzania grupy gości. Wycieczki można planować biorąc pod uwagę różne środki lokomocji (rowerowa, piesza, samochodowa), czas trwania, a następnie przygotowaną przygotowaną wycieczkę opublikować na portalu, zapisać ją w formie pliku PDF, lub z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z GPS nawigować się między kolejnymi punktami szlaku.

Oś czasu umożliwia wykorzystanie serwisu na zajęciach z historii czy historii sztuki. Anglojęzyczne opisy będą pomocne dla uczniów przygotowujących teksty lub prezentacje na temat swojej miejscowości czy regionu.

Ilustracja w tle: Magdalena Żak, Wolna Kobieta – Tryptyk – Część 2, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; Wideo: We Wear Culture | Projekt Google Arts & Culture, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, YouTube, CC BY

O projekcie

Nawigator szkolny to przewodnik dla nauczycieli, który ułatwia nawigację wśród cyfrowych zbiorów polskich instytucji kultury w Internecie.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci 2020

O autorce

Marta Malina Moraczewska – autorka tekstów (o ile nie zaznaczono inaczej) i koncepcji strony.

Realizuję i wspieram projekty edukacyjne i artystyczne wykorzystujące materiały cyfrowe. Współprowadziłam projekty Rok obrzędowy z Wikipedią, Dzielimy się Łodzią, redagowałam publikację Otwarte projekty cyfrowe.

CC BY-SA

O ile nie zaznaczono inaczej, treść strony jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)